Blog: watertekort

Er is nog steeds sprake van een watertekort. De lage waterstand veroorzaakt hinder voor scheepvaart, verzilting van zoetwater en een slechtere waterkwaliteit. Rijkswaterstaat monitort de situatie, neemt maatregelen en werkt nauw samen met andere partijen om de situatie onder controle te houden. Lees er meer over in onze blog over watertekort.